16juni2019

CERF

CERF ar ett tvaarigt Leonardo da Vinci (Transfer of Innovation)-projekt vars mal ar att utveckla innovativa utbildningsmetodologier och laroplaner for fem ERF-nyckelkompetenser. Det ska ocksa utveckla en multimedial certifikatmodell for forvarvande av kunskaper, fardigheter och attityder for nyckelkompetensen ”Initiativformaga och foretagaranda”.

CERF-projektets innovation ar baserad pa att det utvecklar och introducerar en utbildningsmetodologi och certifikationsstandard, inte bara for potentiella elever men aven for affarsvarlden, for att ERF:s koncept ska kunna anvandas integrerat av alla som ar involverade i visionen av en sammanhangande och konkurrenskraftig europeisk ekonomi som ar baserad pa ett kunskapsbaserat samhalle.