16Ιούνιος2019

CERF

Το CERF είναι ένα διετές έργο Λεονάρντο Ντα Βίντσι (Transfer of Innovation), το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθοδολογιών και ενός αναλυτικού προγράμματος για πέντε Βασικές Ικανότητες του ΕΠΑ. Θα αναπτύξει επίσης ένα Πολυμέσο Εκπαιδευτικό Εργαλείο και ένα μοντέλο πιστοποίησης για την απόκτηση γνώσης, δεξιοτήτων και συμπεριφορών για τη βασική δεξιότητα «Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα».

Η καινοτομία του έργου CERF είναι βασισμένη στο γεγονός ότι αναπτύσσει και εισάγει μια εκπαιδευτική μεθοδολογία και ένα πρότυπο πιστοποίησης, όχι μόνο για πιθανούς εκπαιδευόμενους αλλά επίσης και για τον επιχειρηματικό κόσμο, ούτως ώστε η έννοια του ΕΠΑ να χρησιμοποιηθεί με ένα ολοκληρωμένο τρόπο από όλους τους παράγοντες οι οποίοι εμπλέκονται στο όραμα μιας συνεκτικής και ανταγωνιστικής Ευρωπαϊκής οικονομίας σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση.